Projekt Door to door - třídění na dosah ruky

„Door to door" (D2D) je systému svozu tříděného odpadu přímo od domovů obyvatel. Občané dostanou zdarma do svých domácností 3 nádoby na tříděný odpad, které pak budou v pravidelných intervalech vyváženy.

Třídění odpadu se tak stává pro obyvatele komfortnější.

Zavedením D2D svozu získáme kvalitnější vytříděný odpad a zvýšíme jeho objem. Zároveň tak dojde ke snížení produkce směsného komunálního odpadu v obci.

Zkušenosti z jiných měst ukazují velkou efektivitu tohoto systému svozu zejména v okamžitém nárůstu množství vytříděných surovin.

Koho se projekt týká

V Příbrami bude spuštění pilotní projekt v oblasti Příbram V Zdaboř v zástavbě rodinných domů.

Systém svozu

Svoz bude probíhat v pravidelných intervalech následujícím způsobem:

Papír

1x za 14 dní

Plast a nápojový karton

1x za 14 dní

Bio odpad

1x za týden (duben – listopad)
1x za měsíc (prosinec – březen)

Komunální odpad

1x za 14 dní

Svoz nádob probíhá od 6.00 do 15.00.

Nádoby připravte večer den před svozem, nebo brzy ráno před 6. hodinou.

Posádky se nemohou vracet pro nádoby vystavené v pozdějším čase. Pro tento případ jsou svozové vozy vybaveny kamerami, aby bylo možné zjistit, zda nádoba byla připravená včas, či nikoliv.

Harmonogram svozu:

Občané obdrží při předání nádob též kalendáře svozu, kde budou barevně vyznačené konkrétní dny svozů papíru (modrá barva), plastů (žlutá), směsného odpadu (černá) a bioodpadu (hnědá).

Spuštění svozu systémem D2D: 1. 4. 2024

Kalendář svozů (PDF)

Nádoby

V rámci tohoto projektu budou do všech rodinných domů rozdány nádoby na tříděný odpad o objemu 240 l pro třídění papíru, plastů včetně nápojových kartónů a bio odpadu. Odpadové nádoby dostanou občané zdarma.

Registrace pro převzetí nádob – v průběhu ledna a to buď elektronicky nebo telefonicky (tel. 777 705 633, Petra Štíchová).

Nádoby budou po zaregistrování během února a března rozvezeny do domácností v předem domluvených časech (budeme vás kontaktovat).

Kontaktní osoba

Petra Štíchová

+420 777 705 633 petra.stichova@ts-pb.cz

Smlouvy

Nádoby budou předány na základě smlouvy o výpůjčce. Vzor smlouvy o zápůjčce: https://odpady.pribram.eu/data/d2d-smlouva.pdf

Vzor předávacího protokolu: https://odpady.pribram.eu/data/d2d-predavaci-protokol.pdf

Mapa lokalit

Otázky a odpovědi

Co mám udělat pro zapojení do projektu? Kde vezmu nádoby?

V průběhu ledna obdržíte leták s podrobnými informacemi k projektu. Vyplníte přihlášku k odběru nádob (QR kód ve spodní části letáku), případně ji můžete vyplnit elektronicky https://forms.gle/uD2nV7tY2Xs2GuEfA nebo nás kontaktovat na čísle 777 705 633 paní Štíchovou.

Spojíme se s vámi a domluvíme datum předání nádob.

Nádoby vám během února a března dovezeme ve smluveném čase na vaši adresu. Podepíšeme s vámi smlouvu o výpůjčce (nádoby jsou poskytnuty bezplatně) a předávací protokol a předáme kalendář svozů jednotlivých komodit.

Od kdy začne svoz systémem D2D?

Svoz tříděného odpadu začne od 1.4. v pravidelných frekvencích dle kalendáře svozů, který obdržíte při předání nádob.

Co se změní?

Zásadní změnou bude snížení frekvence svozu komunálního odpadu na 1x za 2 týdny.

Nebude komunální odpad v nádobách zapáchat?

 • Pokud budete dobře třídit bioodpad, tak by v nádobách se směsným odpadem nic páchnout nemělo. V případě dětských plínek nebo inkontinenčních pomůcek je potřeba tyto věci dát do igelitového sáčku a zavázat.
 • V obcích, kde tento svoz již probíhá, nám občané potvrdili, že když poctivě třídí bioodpad, který se sváží častěji, tak jim tzv. černé popelnice nezapáchají.
 • Když budete odpad třídit, původní nádoba na směsný komunální odpad s četností svozu jednou za 14 dní by vám měla stačit.

Jak mám správně třídit odpad?

 • Nádoby na papír, plast a bio, které dostanete do domácností jsou označeny samolepkami, kde je uvedeno, co do kterých nádob patří. QR kód na nádobách s jednotlivými komoditami vám poskytne další informace, jak správně třídit.
 • Při svozu systémem „door to door“ je možné třídit plast společně s nápojovým kartonem.
 • Pro třídění ostatních komodit v oblasti zůstanou zachována veřejná sběrná místa pro třídění skla, kovů, olejů, komodity rozmístěné do domácností se po spuštění systému svozu D2D budou postupně z veřejných sběrných míst odstraňovat.
 • Pro objemný odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad a jiný odpad zde neuvedený včetně nadměrného množství bioodpadu, které se vám nevejde do nádoby, využijte služeb sběrného dvora.

Musím popelnici vystavovat před dům, když je jen z poloviny zaplněná?

Pokud nemáte plnou nádobu, nemusíte ji přistavovat ke svozu pokaždé, ale třeba jednou za dva nebo tři měsíce.

Může se stát, že nebude moje popelnice vyvezena?

 • Může se to stát v případě, že bude nádoba obsahovat něco, co tam nemá být, např. v bioodpadu budou sáčky, plasty nebo v papíru a plastech bude směsný komunální odpad apod. Příliš těžká nádoba se směsným komunálním odpadem v letních měsících je také špatně (pravděpodobně obsahuje suť nebo bioodpad).
 • V zimním období se stává, že nádoby obsahují ještě teplý popel. Posádky jsou vybaveny laserovými teploměry a v žádném případě nesmí teplou nádobu svézt, protože by se mohl vznítit odpad v autě a shořelo by celé svozové auto.
 • Posádky v tomto případě nechávají pod víkem kartičku s důvodem, proč vám nebyla nádoba vyvezena.
 • V případě bioodpadu jsou nádoby vyrobeny na max. váhu 90 kg, pokud se tedy stane, že je nádoba přetížená (např. plná shnilých jablek, mokré trávy atd.) a při výsypu se ulomí lem nádoby, tak si bude muset občan pořídit novou nádobu (proklik na pořízení nové nádoby) na svoje náklady. Váhy na autech prokazatelně načtou skutečnou váhu při výsypu.
 • Odpad v nádobách by se neměl příliš hutnit, aby při výsypu volně vypadával.

Musím se do projektu zapojit? Nádoby nechci, systém veřejné sběrné sítě mi vyhovuje.

 • Nádoby z tohoto projektu získáte zdarma, dovezeme vám je až domů. Třídění se vám tak výrazně ulehčí – odpadne shromažďování odpadu v pytlích či krabicích ve vaší domácnosti.
 • Odebrat nádoby nemusíte, projekt v dané lokalitě je však časově omezen.
 • Rozvoz nádob do domácností končí 31.3.2024. V případě, že se po tomto datu rozmyslíte, že nádoby přece jen chcete, budete muset kontaktovat Technické služby a nádoby si sami vyzvednout.
 • Vyzvednout nádoby si budete moci nejpozději do 30.6.2024.
 • Po tomto datu, již nebude možné nádoby získat zdarma a pokud se budete chtít zapojit do systému třídění D2D bude nutné si nádoby vybavené čipem pořídit na vlastní náklady u Technických služeb (svozová technika neumožní výsyp nádoby, která není vybavena čipem).

V minulosti jsem se již zapojil do podobného projektu a nádobu(y) na tříděný odpad již mám, musím ji měnit?

 • Některé domácnosti se již zapojily do podobného systému svozu před několika lety a získaly tak nádobu na papír nebo plast z dotace. Rozmístění takto získaných nádob je však nahodilé a neefektivní. Opravdový smysl dává komplexní rozmístění nádob do jednotlivých lokalit.
 • V každém případě se registrujte pro získání nádob a domluvíme se, zda si nádobu ponecháte, či ji vyměníme.
 • Výhodou výměny je získání zcela nové nádoby o větším objemu, která bude vybavena čipem pro identifikaci nádoby k domácnosti a možnému vážení odpadu.
 • Starou nádobu od vás odvezeme.

Nádobu(y) na tříděný odpad nebudu chtít měnit.

V případě, že si budete chtít původní nádobu(y) ponechat, přesto je třeba se registrovat, abychom vaši původní nádobu dovybavili čipem (neočipované nádoby nebudou zařazeny do systému svozu). Čip bude doplněn taktéž zdarma, instalace je rychlá a jednoduchá – je třeba jen nádobu v domluveném termínu vystavit před dům.

Pořídil jsem si vlastní nádobu na tříděný odpad. Bude se odpad dále vyvážet?

V tomto případě je třeba se též registrovat, abychom vaši nádobu dovybavili čipem (neočipované nádoby nebudou zařazeny do systému svozu). Čip bude doplněn taktéž zdarma, instalace je rychlá a jednoduchá – je třeba jen nádobu v domluveném termínu vystavit před dům.

Bude akceptován pytlový sběr?

Pytlový sběr nebude dále v rámci tohoto projektu podporován.

K čemu slouží čip na odpadových nádobách?

Indentifikace nádob (vybavení čipem) nám umožňuje přiřadit nádobu ke konkrétní domácnosti (včetně GPS umístěné nádoby) a získat informaci o váze vytříděného odpadu.

Nádoby budou rozmísťovány již v průběhu února a března, mohu nádoby plnit hned nebo musím počkat do 1.4.2024?

Nádoby rozmístěné před 1.4. již budou sváženy dle kalendáře svozů, který každá domácnost obdrží již při převzetí nádob. Nemusíte tak čekat na ostrý start projektu a nádoby budete moct využívat okamžitě.

Žijeme v bytových domech v dané lokalitě, můžeme se zapojit do tohoto projektu?

Bohužel v tuto chvíli se jedná výhradně o domy se zástavbou v rodinných domech. Pro bytové domy zůstanou zachována veřejná sběrná místa v plném rozsahu a systém svozu se nezmění.

Co bude následovat dál?

 • Zdaboří to začíná. V roce 2024 připravujeme žádost o dotaci na poskytnutí nádob pro svoz D2D v dalších lokalitách v Příbrami se zástavbou s rodinnými domy, jako je např. Příbram III, IV, VII, VIII, Březové Hory, Nová Hospoda, Sázky, Brod, Žežice, Lazec, Kozičín, Zavržice, Jerusalém, Jesenice a Orlov.
 • V průběhu roku 2025 předpokládáme vyřízení dotace a následně dojde k distribuci nádob a zapojení do svozu systémem D2D ve výše uvedených lokalitách v Příbrami.

Proč není možná dát slevu na poplatku za odpad podle množství vytříděného odpadu?

Město Příbram je město s kombinací sídlištní zástavby a zástavby s rodinnými domy, což z legislativního hlediska situaci komplikuje. Současná legislativa neumožňuje v různých částech města nastavit jiný systém výběru poplatků. Proto se město Příbram rozhodlo podpořit své obyvatele právě poskytnutím nádob zdarma, aby jim alespoň částečně „ulevila“.