Co s odpady?

Jak snížit produkci odpadu a jak je možné využít odpad, který neskončí na skládce?