1- 2 minuty na čtení

Příbram otestuje nový systém třídění odpadu

Nádoby na tříděný odpad budou mít lidé přímo u domu, a nebudou muset odnášet odpad k velkoobjemovým kontejnerům. Foto: Eko-kom

S novým zněním zákona o odpadech a rostoucím nárokům na recyklaci odpadů se rozvinula debata o zákazu skládkování v roce 2030 a nutnosti zvyšovat množství vytříděného odpadu v obcích. I Příbram musí reagovat na tyto změny v rámci své strategie odpadového hospodářství.

 Město ve spolupráci s Technickými službami města Příbrami připravuje nový systém třídění odpadu. V dubnu roku 2024 bude spuštěn pilotní projekt svozu „door to door“ (od dveří) v oblasti Příbram V-Zdaboř.

 

Svoz přímo z domácností

V rámci „door to door“ (D2D) systému svozu odpadu je odpad přebírán přímo u domovů obyvatel. Motivem pro zavádění systému D2D je získat kvalitnější vytříděný odpad a zvýšit jeho objem. Zároveň by mělo docházet i ke snížení produkce směsného komunálního odpadu v obci. Zkušenosti z jiných měst ukazují velkou efektivitu tohoto systému svozu zejména v okamžitém nárůstu množství vytříděných surovin.

 

Usnadnit třídění

V Příbrami bude spuštěn pilotní projekt v oblasti Příbram V-Zdaboř s většinovou zástavbou rodinných domů. Cílem je usnadnit obyvatelům Příbrami třídění odpadu. V rámci projektu budou do všech rodinných domů rozdány zdarma nádoby na tříděný odpad o objemu 240 l pro třídění papíru, plastů a bio odpadu. 

V lednu dostanou občané do schránek leták s podrobnými informacemi o projektu. Najdou v něm návod pro registraci k převzetí nádob, které v průběhu února a března budou Technické služby distribuovat přímo do jednotlivých domácností.  Samotný svoz v novém systému začne od 1. dubna 2024 v souladu s harmonogramem svozu, který obdrží každá domácnost. 

Rozdělení nádob do oblasti Příbram V-Zdaboř je pouze prvním krokem. Tento test ukáže, jak se promítne změna systému třídění právě v podmínkách našeho města. V následujícím roce budeme pokračovat v přidělování nádob do dalších lokalit s rodinnou zástavbou. V rámci zpracovávané strategie odpadového hospodářství budeme navazovat i s řešením pro sídlištní zástavbu. 

Irena Hofmanová
Technické služby města Příbrami

obrazek

Další ČLÁNKY

Sdílet přes: Facebook Linkedin X (Twitter)