Třiďte odpad, zachraňte přírodu.

Zodpovědné třídění odpadů má smysl.

Aktuálně

02.04.2024

Projekt DOOR TO DOOR - registrace ukončena

Dnes jsme ukončili registraci do projektu DOOR TO DOOR. Děkujeme všem 332 domácnostem, které se do pilotního projektu zapojily. Pomáháte městu zlepšit nakládání s odpady.

Číst více

19.02.2024

Projekt DOOR TO DOOR - registrace pokračuje

Děkujeme za váš zájem a podporu projektu. Sdílejte své zkušenosti se svými sousedy. již 163 domácností z vaší lokality se registrovalo zavezli jsem již 97 domácností.

Číst více

30.01.2024

Beseda s občany Zdaboře k projektu Door to door

Od 1. 4. 2024 měníme systém svozu odpadu ve vaší lokalitě. Přijďte s námi diskutovat na téma odpadů v našem městě. Technické služby a Město Příbram Vás zvou na BESEDU S OBČANY ZDABOŘE k projektu „door to door“. 7. 2. 2024 od 17 hod. v Divadle A. Dvořáka.

Číst více

03.01.2024

Pohlídejte si platbu poplatků za popelnice a psy – složenky končí

Do konce března příslušného roku jsou splatné poplatky za svoz odpadu či za psy. Příbram už nebude tisknout známky a složenky, jejichž doručení mohlo být pro některé impulsem pro platbu. Je proto důležité počítat s novou praxí a ohlídat si termín.

Číst více

01.01.2024

Příbram otestuje nový systém třídění odpadu

Nádoby na tříděný odpad budou mít lidé přímo u domu, a nebudou muset odnášet odpad k velkoobjemovým kontejnerům. Foto: Eko-kom

Číst více

Co s odpady?

Jak snížit produkci odpadu a jak je možné využít odpad, který neskončí na skládce?

Desatero pro správné třídění odpadu

1

Zjistěte, kde máte popelnice

Každý, kdo chce správně hospodařit s odpadem, by měl vědět, kde má nejen běžné popelnice a kontejnery na směsný komunální odpad, ale také kontejnery na tříděný odpad, sběrný dvůr, výkupnu druhotných surovin, lékárnu, kam lze odevzdat prošlé léky, a místa zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Mapu kontejnerových stanovišť najdeš zde.

2

Vytvořte si doma podmínky pro třídění odpadu

Kromě běžného odpadkového koše na směsný odpad budete doma potřebovat ještě místo pro odkládání plastů, skla a papíru, apod. Použijte speciálně členěné odpadkové koše nebo plastové tašky, klidně jen postavené do větší papírové krabice – podle vašich prostorových možností. Nejlepší je odpady roztřídit již v domácnosti!

3

Třiďte správně plasty a šlapejte PET láhve

PET lahve sešlápněte a vyhoďte do žlutých kontejnerů na plasty. Kromě PET lahví sem patří i další plastové obaly (kelímky, sáčky, lahvičky od saponátu apod.) a také drobné kovové odpady, jako jsou plechovky o nápojů a konzervy od potravin. Všechny plastové i kovové obaly, které třídíte, musí být důkladně vyprázdněny. Nemusíte je ale vymývat – jejich obsah stačí třeba jen důkladně vyškrábnout.

4

Sklo vytřiďte do zeleného a bílého kontejneru

Skleněné lahve a sklenice řádně vytřiďte. Čiré sklo vhazujte do bílých kontejnerů a barevné sklo do těch zelených. Pokud nemáte v blízkosti bílý kontejner, tak můžete čiré sklo odložit i do toho zeleného. Některé sklenice ale můžete využít opakovaně, např. k zavařování či uskladnění potravin.

5

Papír a nápojový karton do modrého kontejneru

Starý papír vytřiď do modrého kontejneru. Papírový odpad patří do modrých kontejnerů na papír nebo do výkupny papíru. Další možností, kam odložit vytříděný papírový odpad, jsou školy, pokud soutěží ve sběru papíru. Papír objemných rozměrů (např. krabice od spotřebičů, nábytku, apod.) můžete odložit do sběrných dvorů. A nezapomeňte, že v Příbrami patří do modrých kontejnerů také nápojové kartony od mléčných výrobků, džusů a ostatních nápojů.

6

Třiďte i nebezpečný odpad a elektrospotřebiče

Nebezpečný odpad (barvy, lepidla, oleje, ředidla i nádoby jimi znečištěné) nepatří do běžných nádob na směsný odpad. Odneste ho do sběrných dvorů. Prošlé a nevyužívané léky můžete odevzdat v lékárnách. Vysloužilé baterie, akumulátory, elektrická a elektronická zařízení patří do míst zpětného odběru (sběrné dvory, prodejny elektro, sběrné boxy a nádoby).

7

Využívejte sběrné dvory

Papír, nápojové kartony, plasty včetně PET lahví, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky i textil lze odevzdávat i ve sběrných dvorech. Ve sběrných dvorech je možné dále bezplatně odevzdat nebezpečný odpad, objemný odpad (odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob – např. koberce, matrace, nábytek).

8

Nevyhazujte nic na zem, každý odpad někam patří

V Příbrami platí vyhláška, která přesně stanovuje, kam který druh odpadu správně patří. Žádný odpad nesmí být ani odhozen mimo místa k tomu určená a už vůbec ne na zem! Nepokládejte pytle se smetím vedle nádoby na odpad, ale odneste je, až bude nádoba vyvezena. Objemný odpad nepokládejte vedle stanovišť kontejnerů, ale odvezte ho do sběrného dvora.

9

Nevíte si rady, zeptejte se, rádi poradíme.

Přesné informace o třídění odpadů naleznete také na samotných barevných kontejnerech. S dotazem se můžete obrátit na odborníky prostřednictvím těchto stránek. Další odpovědi na nejčastější otázky kolem třídění a recyklace odpadů naleznete také na www.jaktridit.cz nebo www.samosebou.cz

10

Snažte se vyhazovat co nejméně

Už při nákupu myslete na to, že se každý obal stane odpadem. Dávejte přednost zboží v obalech, které můžete vytřídit do kontejneru na tříděný odpad. Pokud je to možné, využívejte obaly opakovaně (k zavařování, uchovávání potravin či drobných domácích potřeb, apod.), kupujte větší balení, nakupujte podle předem připraveného seznamu a noste si svou nákupní tašku.

Projekt Door to door - třídění na dosah ruky

Třídění odpadů je v současné době pro Příbram jednou z priorit. Oblast Příbram V – Zdaboř je z hlediska velkého množství nádob na tříděný odpad v domácnostech pro naše město významná. Z tohoto důvodu byla tato oblast zařazeni do pilotního projektu „door to door“, který se týká třídění papíru, bioodpadu a plastů do malých barevných nádob přímo u rodinných domů. Jste-li ze Zdaboře, přihlaste se přes webový formulář zde nebo na telefonním čísle +420 777 705 633.

Leden 2024

Registrace domácností

Jste-li ze Zdaboře, přihlaste se přes webový formulář zde nebo na telefonním čísle +420 777 705 633.

Březen 2024

Distribuce nádob

Do vaší domácnosti dostanete ZDARMA nádoby na třídění odpadu o objemu 240 l.

Duben 2024

Zahájení svozu

Zahájení projektu a systém svozu „door to door“. Harmonogram svozů obdržíte při převzetí nádob.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!

Sběrný dvůr

+420 775 785 764 info@ts-pb.cz

Svoz odpadu

+420 777 705 605 jiri.zrostlik@ts-pb.cz

Svoz odpadu

+420 777 705 617 michaela.marcinova@ts-pb.cz

Projekt D2D

+420 777 705 633 petra.stichova@ts-pb.cz

Odpadové hospodářství – Odbor životního prostředí MěÚ Příbram

+420 318 402 476 meu-ozp@pribram.eu

Napište nám